Lithium Ionen - Eisenphosphat
Modell

V

mAh

Ø x Höhe (mm)

Inn. Widerstand (mΩ)

ca. Gew. (g)

14240E
14500E
18500E
18650E
22430E
22650E
26650E
32600E
32900E
42120E
42120P

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

200
600
1000
1300
900
2000
3000
3600
5000
13000
9000

14,2 x 24,3
14,2 x 50,2
18,5 x 50,2
18,5 x 50,2
22,5 x 43,3
22,5 x 65,3
26,5 x 65,3
32,5 x 60,5
32,5 x 90,5
42,5 x 120,5
42,5 x 120,5

 

9
18,5
32
40
50
60
85
125
188
390
390

---

Änderungen vorbehalten